Til innhold
Sammen om et grønnere Ringebu

Ringebu Venstre

Ringebu Venstre står for takhøyde og fri meningsutveksling. Vi har en sterk vilje til å ta tak i de utfordringene som kommunen står overfor. Ringebu Venstre har ei liste med selvstendige og engasjerte personer som er opptatt av innbyggernes og kommunens ve og vel. Vi kan utgjøre den store og viktige forskjellen i lokalpolitikken i Ringebu.

 • Sats på skolen.

  Barn lærer mer når de har det bra. En god skole er en skole der barna trives. Alle barn fortjener lærere som gir dem mulighet til å velge sin egen framtid.

 • Flere nye jobber.

  Det må bli lettere å skape arbeidsplasser der du bor. Venstre støtter gründere og småbedrifter. De som våger å satse skal ha like rettigheter som andre arbeidstakere.

 • Ta vare på naturen.

  Vi bor i et land med fantastisk natur. Den har lagt grunnlaget for vår velferd. Men naturen er sårbar. Derfor vil Venstre ta vare på miljøet. Vi vil gjøre det lett og billig å leve miljøvennlig.

 • På lag med framtida.

  Venstre er Norges sosialliberale parti. Vi vil at våre barn og barnebarn skal ha minst like gode og trygge liv i morgen, som vi har i dag. Derfor er Venstre på lag med framtida.