Deler prosjektet

Det tvinges trolig frem en todeling av Hurtigrutemuseet i Vesterålen mellom det landsatte hurtigruteskipet “Finnmarken” og selve museumslokalene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


kilde Vol.no

Tirsdag var fylkestingspolitiker Tor Arne Solvoll (V) på besøk på Hurtigrutemuseet på Stokmarknes. Han hadde med seg noen råd til både hurtigrutestyre og hadselordfører Kjell-Børge Freiberg.

Når ikke frem
– Det jeg først og fremst har bedt styret i Hurtigrutemuseet om å få avklart er veien videre for Hurtigrutemuseet og "Finnmarken". Man har bedt om statlig støtte i mer enn 10 år uten å nå frem. Da er det nok på tide å tenke annerledes, sier Solvoll.

– Som fylkestingspolitiker vil jeg fremholde at de 20 millionene som er bevilget for 2011 står fast. De pengene er klare. Hvordan den situasjonen er i 2012 og 2013 vet jeg ikke. Derfor haster det å tenke nytt rundt museumsprosjektet i Vesterålen.

– Har du konkrete råd til museumsentusiastene?

Nærmer seg Museum Nord
– Jeg kunne tenke meg å be styret i Hurtigrutemuseet om å i første omgang om å lage et skille mellom selve Hurtigrutemuseet og "Finnmarken". Det er fra flere hold ytret ønske om at Hurtigrutemuseet skal inn under Museum Nord. Jeg tror ikke det er sjanser for å få det til før skillet er gjort mellom båt og museum. Da vil man også ha sikkerhet for fremtidig drift, mener Solvoll.

Nødvendig skille
– På den andre siden så er båten viktig i det jeg ser for meg blir en samdriftsmodell med museet. Å skaffe overbygg til båten er et prosjekt kommunen har tatt på seg, og det er utfordrende nok i seg selv. Jeg har derfor bedt kommunen og styret for Hurtigrutemuseet om å gjøre seg tanker for å i langt større grad få næringslivet med seg i det arbeidet. Midlene må reises ikke bare gjennom momskompensasjon, men også med friske penger. Næringslivet vil kunne ha glede av å være med i prosjektet, men de må selvsagt ha igjen for sine investeringer, sier Solvoll.

Hånd på roret
– Men først og fremst må man gjøre et foreløpig skille mellom museum og båt. At de to prosjektene hører sammen er det imidlertid ingen tvil om. Selv om skillet gjøres, så må kommunen og museumsstyre holde en hånd på roret, sier venstrepolitikeren.

Styreleder Sten-Magne Engen sier til VOL at han innser at "Finnmarken" trolig må holdes utenfor for å få Hurtigrutemuseet inn under vingene til Museum Nord.

– Samtidig må vi selvsagt holde båten i god stand, slik at vi fortsatt kan få gode tilbakemeldinger fra besøkende, sier Engen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**