Pengene rår i helse nord

Nordland Venstre aksepterer ikke at KUN pris blir det som avgjør en anbudskonkurranse, og ikke kvalitet!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


I 2008 fremmet Venstre forslag og fikk hele Fylkestinget i Nordland sin støtte på at Valnesfjord Helsesportssenter (heretter VHSS) skulle bli et Nasjonalt kompetansesenter for barn og unge med funksjonsnedsettelser.

Helsepersonell

Foto: Microsoft

Siden den gang har saken gått sin gang i systemet. Helse Nord har stilt seg positiv til forslaget. Det samme har Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet. Alt ligger nå tilrette for at VHSS fra høsten 2011 blir et Nasjonalt kompetansesenter for barn og unge med funksjonsnedsettelser! Og det vel fjortjent! VHSS har systematisk bygd opp kompetanse over tid, og lagt tilrette for at de mest resurskrevende brukergruppene kan få hjelp til rehabilitering og opptrening.

Etter en anbudskonkurranse velger plutselig Helse Nord å sende barn med Cerebral Parese og andre muskelsykdommer til Kurbadet i Tromsø i stedet for VHSS, dette til tross for at VHSS fikk høyere skår for kvalitet, samt det faktum at VHSS fra neste år skal ligger an til å bli Nasjonalt kompetansesenter. For Nordland Venstre virker dette noe underlig, ikke minst når Kurbadet i Tromsø, slik vi har forstått det, fortrinnsvis har rehabilitering av eldre slagpasienter og rygglidelser, og lite erfaring med habilitering av barn og trafikkskadde.

Helse Nord er for tiden svært opptatt av kvalitet – et såkalt prioritert område for alle foretakene fremover. Da er det for Nordland Venstre uforståelig at pris blir det som avgjør en anbudskonkurranse, og ikke kvalitet! Vi skal huske på at barn og trafikkskadde ikke utgjør noen stor pressgruppe overfor helsevesenet.

Nordland Venstre oppfordrer derfor Helse Nord til å gå en runde til i anbudsprosessen og vurdere den klagen som kommer fra VHSS meget nøye. I mellomtiden vil Nordland Venstre jobbe opp mot sentrale helsemyndigheter for å informere om saken.

Styret i Nordland Venstre
v/ leder Berit Woie Berg

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**