Byutvikling på kortsiktige og sneversynte premisser

Nestleder i Lillehammer Venstre, Arne Christian Stryken, svarer i et leserinnlegg Arbeiderpartiets Jan P. Hammervold når det gjelder byutvikling på bekostning av jordvernet. “Kortsiktig og sneversynt”, sier Stryken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Arne Christian Stryken

Foto: Christoffer Biong

I et innlegg i GD 2. november sier lederen i Lillehammer Arbeiderpartiet Jan P. Hammervold i klartekst at jordvernet må vike for byutvikling og sentralisering i Storhoveområdet. Han skriver: "Jeg tror at for verdens samlede matvareproduksjon betyr dette lite, men for Lillehammers utvikling er det vitalt og viktig". Ja, dette har en sagt i Norge i mange tiår. Ett område her og ett område der er nedbygd. Over tid er summen at dette blitt store arealer. Dette prinsippet kalles "allmenningenes tragedie". Hva hver enkelt gjør betyr ikke så mye, men når mange (alle kommuner) gjør det samme blir konsekvensene store. Dette har ført til at jordbruksarealet, som i Norge allerede bare er omkring tre prosent, er blitt enda mindre. Følgen er at Norge ikke bare må importere matvarer vi ikke kan dyrke, som appelsiner og bananer, men også mer av korn og grønnsaker. Jeg trodde de fleste nå hadde erkjent at det ikke går an å tenke så kortsiktig og sneversynt som Arbeiderpartiet og Hammervold gjør. Det blir mer klimautslipp av å importere korn fra USA og Brasil enn å produsere det i Nordre Ål. Derfor er det noe grunnleggende feil med tankegangen til Hammervold.

Det er også noe annet som er feil: Han forutsetter at veksten av arbeidsplasser skal skje i Lillehammer. Nærmere bestemt i Storhoveområdet. Det vil innebære en sentralisering av denne på bekostning på nabokommunene Gausdal og Øyer. Han forutsetter videre at ved en sammenslåing av de tre kommunene i Sør-Gudbrandsdalregionen, skal for eksempel et nytt rådhus og en ny brannstasjon ligge i Lillehammer. Dessuten har Espen Johnsen allerede foreslått å legge en nye videregående skole i Storhoveområdet. Hva synes innbyggerne og politikerne i Øyer og Gausdal om dette?

Sentraliseringen vil føre med seg økt transport som i stor grad vil skje ved bruk av privatbiler, noe som innebærer mer forurensninger og klimautslipp. Hammervold sier at krysset ved Banken, i sær vinterstid, er preget av forurensningsproblemer. Men disse blir ikke bort ved å legge flere arbeidsplasser i Storhoveområdet. Problemene ved Banken må løses uansett ved for eksempel nye veisystemer inkludert tunneler. Den beste måten å få ned utslippene på er et enda bedre kollektivtilbud på aksen nord-sør i Lillehammer. Ser en ti år framover må biler drives med mer miljøvennlig drivstoff som for eksempel elektrisitet og hydrogen. Hvis biler fortsatt bruker fossil energi, må de bruke mindre av dette.

Innlegget til Hammervold og Arbeiderpartiet er preget av fortidens tenkning. Denne hører ikke hjemme i en virkelighet hvor en må:

•Prioritere desentralisert næringsutvikling og bosetting i Sør-Gudbrandsdalregionen
•Redusere klimautslippene ved ikke å transportere stadig mer matvarer over lange avstander

Lillehammer Venstre vil i sitt programarbeid bl.a. legge vekt på dette med Terje Rønning som ordførerkandidat.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**