Heder og ære

Hedmark legeforenings første hederspris ble tildelt ekteparet Ruth og Dag Riise

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Gul rose

Foto: A.Hovsto

Ikke uventet ble Ruth og Dag Riise første mottakere av HELF`s hederspris. Styrets begrunnelse var ekteparets langvarige yrkesmessige og humanitære engasjement nasjonalt og internasjonalt. Dag Riise hadde også ansvaret for årsmøtets faglige program ved å foredra om temaet “Verden sett gjennom øyespeil” – et facinerende foredrag om sitt mangeårige bistandsarbeid i Nepal, Uganda og India. Kort stikkordmessig oversikt over yrkes- og humanitære engasjement:
Dag Riise – avdelingsoverlege øyeavdelingen Hamar, overlege etter sammenslutning med Elverum ca. 1994. Høyt faglig profilert øyelege lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Lang rekke med foredrag og publiserte fagartikler nasjonale og internasjonale fagmøter og referanse tidsskrifter.
Pådriver for samhandling og lokale kurs for almennprakti-serende leger. Mangeårig aktiv bistandsarbeider i Nepal, Uganda og India. Senere brukt som rådgiver og oppfølger for NORAD (og tilsvarende danske off. organ) og LIONS. Lokalpolitiker for Venstre i Hamar. Kulturbærer. (Gitt penger til off. utsmykning i Hamar. Huskonserter i hjemmet). Bor i fredet hus. Dette åpnes for studenter og arkitekter fra inn og utland. Har (sammen med Ruth) privat finansiert legestudium for en nepaleser og ingeniørstudium for en indier. En stor inspirator og et fredens menneske som neppe kan ha en eneste uvenn i verden. Desto flere venner og beundrere.

Fjell og vidde Brundtland

Foto: B.Aartun

Kongens gull er også tildelt Dag Riise, øyelegen fra Hamar mottok tildelt Kongens fortjenstmedalje i gull. Riise er cand.med. fra Århus i Danmark 1960 og spesialist i øyesyk-dommer 1966. I over 30 år fra 1970 ledet han Øyeavdelingen — Hamar ved Sentralsjukehuset i Hedmark, og han er så oppdatert innen faget at han fortsatt vikarierer der ved sykdom og personalmangel. Riise var leder av Hedmark legeforening 1980—81. I flere perioder har han arbeidet i utviklingsland for å redde mennesker fra å miste synet. For ikke lenge siden var han på et lengre opphold i Nepal, der han har vært flere ganger for å hjelpe til med å forebygge øyelidelser, og til høsten reiser han til Uganda for å bygge opp en øyeavdeling der.
Ruth Riise – faglig "super-aktivist". Hun har en voldsom arbeidskapasitet og initiativ i godt voksen alder. Sosialoftalmolog ved øyeavd. Hamar i 30 år. Nasjonal og internasjonal anerkjent spesialist på syndrombarn og utredning/oppfølging av PU. Arbeider fortsatt som "super-spesial-senior-rådgiver" på øyeavd. Elverum. Med. doktorgrad fra Lund. (Syndrombarn). Lang rekke med foredrag og publiserte fagartikler i nasjonale og internasjonale fagmøter og i referanse-tidsskrifter. Pådriver for opprettelse av et nordisk blinderegister for barn. Stor innsats i Norsk Oftamologisk Forening. Barn og syn. Vært faglig rådgiver for flere syndromforeninger (Retinitis Pigmentosa, Bardet Biedel). Vært faglig rådgiver for Norges Blindeforbund i mange år. Fortsatt tilknyttet. Arbeidet med å opprette en Blindeskole i Nepal. Arbeidet som rådgiver for skolen. Kulturbærer. (Gitt penger til off.utsmykning i Hamar. Huskonserter i hjemmet). Bor i fredet hus. Dette åpnes for studenter og arkitekter fra inn og utland. Har (sammen med Dag) privat finansiert legestudium for en nepaleser og ingeniørstudium for en indier.
(redigert av A. Hovstø)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**