Skal et strømselskap skaffe strøm eller danse pengegalopp?

Er energiselskapene blitt en mjølkeku hvor myndighetene kan tappe strømkundene for penger til mer eller mindre luftige prosjekter?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Steinhytte

Foto: B.Aartun

Våre forfedre som levde i langt mer nøysomme tider enn vi gjør idag, var så forutseende at de opprettet Hamar Vang og Furnes Kommunale Kraftselskap og kjøpte rettigheter i Vinstrafallene. Dette var ikke for å tjene penger, men for å skaffe innbyggerne lys og varme.
Det overskudd man kunne få i regnskapet skulle ikke nødvendigvis gi utbytte, men gå til fortsatt utbygging og sikring av elektrisk kraft og linjenett. I nedbørsfattige år samarbeidet man med andre kraftselskap og hjalp hverandre.
En forandring kom med beslutningen om å konkurranseutsette strømproduksjon. At selskaper slo seg sammen til større selskap kunne da også virke forståelig, men det ser nå ut til at målet i høyere grad var å tjene penger enn å skaffe kundene rimelig strøm. Særlig underlig virker det at energiselskap som Eidsiva tjener store penger på nettleie og økning i denne, en tjeneste som ikke er konkurranseutsatt.

Plantegning

Foto: freedigitalphotos.net

Pengegaloppen fører hvert år store beløp fra strømkundene til selskapet. Eierne er for en stor del kommunene. Flertallspartiene i Fylkestinget lar ikke opposisjonspartiene bli representert i styret for å følge med i hva som skjer. “Eierne” tillater at ting lettere kan foregå under bordet.
Store deler av de penger som stammer fra strømkundene brukes til helt andre ting enn til å skaffe strøm. Det er derfor all grunn til åpent å følge med i hva pengene blir brukt til.
At store pengebeløp har gått fra Eidsiva til Senterpartiets valgkamp uten at styret eller strømkundene var kjent med dette er en utrolig opplevelse. At store deler av de fond som skulle sikre Hamar Kommune i tiden framover gjennom Hamar Energi Holding er investert i selskapslokaler og tribuner på Briskeby er heller ikke tillitvekkende.

Fossen

Det kan være naturlig her å stille noen spørsmål.
1. Bør man skifte ut et uansvarlig styre for Eidsiva som ikke har holdt oversikt over de store beløp som øyensynlig vandrer ut av selskapet?
2. Bør Hamar Kommunestyre i høyere grad overta ansvaret for de store beløp i Hamar Energi Holding, så ikke bare overdimensjonerte elitesportsanlegg, men også skoler, eldreomsorg , kultur og barne og masseidrett kan få glede av disse midler?
3. Er det rimelig at Eidsiva årlig tjener store beløp på nettleie som en slags ekstraskatt fra forbrukerne? Og hvordan kan forbrukerne få innsyn i kostnader til nettinfrastrukturen?
Jeg har sans for at man av miljømessige årsaker holder en rimelig høy strømpris, men da må man kalle en spade en spade og sørge for at pengene går til mer fornuftige formål enn Senterpartiets valgkamp og tribuner og selskapslokaler. Våre lokalpolitikere har en utfordring og en oppgave i å rydde opp i dette. I Hamar sportsanlegg fjernet man i alle fall et styre som ikke gjorde sin oppgave. For å gjenopprette tilliten til Eidsiva synes det nødvendig å skifte ut det styre som så tydelig ikke har maktet sin oppgave. Jeg poengterer at jeg ikke mistenker noen for å ha handlet ut fra ønsket om personlig økonomisk gevinst, men en større åpenhet og årvåkenhet er nødvendig for at vi forbrukere igjen skal kunne inneha tillit til Eidsiva.

Dag Riise

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**