Venstre går MOT eiendomsskatt i Alvdal

Rådmannen legger torsdag fram forslag om å innføre eiendomsskatt i hele Alvdal, og å høyne takstgrunnlaget vesentlig også for sentrumsområdet. Venstre mener på prinsipielt grunnlag at dette er en urettferdig skatt, og vil på Formannskapsmøtet legge fram forslag om å legge bort dette forslaget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


I sin innstilling hevder at eiendomsskatten er nødvendig for å finansiere flerbrukshus i Alvdal. Venstre avviser en slik sammenblanding av to forskjellige saker – finansiering av flerbrukshuset er en sak som hører hjemme i budsjettbehandlingen. Alvdals investeringer bør først og fremst søkes dekket av ordinære midler. Økt eiendomsskatt er noe vi ikke bør ty til nå. Forslaget fra Venstre som vil bli lagt fram av formannskapsmedlem Mali Hauen lyder slik:

Mali Hauen

Foto: Anders Wahl

1.FS vil ikke på foreliggende grunnlag påstarte en prosess som innebærer utvidelse av eiendomssskatteområdet i Alvdal.

2.FS tar til orientering rådmannens vurderinger vedrørende anvendelse av inntekter fra eventuell utvidelse av eiendomsskatteområdet. Disponering av kommunens inntekter disponeres i forbindelse med årsbudsjett- og økonomiplanbehabdlingen.

3.FS ber om ytterligere konsekvensvurderinger vedrørende sammenslåing av eiendomsskattekontorene i Alvdal og Tynset uavhengig av eiendomsskattegrensene utvides eller ikke.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**