De Rød-Grønnes bidrag til økt næringsvirksomhet på Ringerike

Så gikk det som mange kanskje fryktet. Den selveste Rød-Grønne regjeringen som påberoper seg å være talsperson for den beste klima- og miljøpolitikk, har gjennom sin politikk gjort det helt umulig for private aktører å satse på en bedrift som Xynergo, med etablering for produksjon av 2. generasjons biodrivstoff.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Miljø, forurensning

Foto: Luth

Ja, hva annet kunne man vente. Landet styres helt klart av en regjering som ikke er opptatt av norsk næringsvirksomhet, klima og miljø, og som er fullstendig upålitelig. Mange husker vel valfartingen til Follum Fabrikker foran forrige års stortingsvalg, med buskerudrepresentantene Per Olaf Lundteigen (SP) og Martin Kolberg (Ap) i spissen. De lovte bokstavelig talt gull og grønne skoger, etterlot seg noen “smuler” i form av avsatte midler størrelsesorden 120 mill. for denne type engasjementer på landsbasis, og alt endte altså i en gedigen “kvisthaug”. Et større løftebrudd skal man lete lenge etter.

Håper dette blir lagt merke til av buskerudvelgere som er opptatt av pålitelighet og forutsigbarhet.

I forbindelse med Venstres høstkampanje, “1000 bedrifter på 21 dager”, besøkte Ringerike Venstre Xynergo, og hadde et meget informativt og flott møte. Optimismen var stor, men det kom frem da også under møtet at det var helt avgjørende at regjeringen ga klare rammebetingelser og forutsigbarhet. Dette er viktig for å kunne tiltrekke seg eksterne investorer. Så har da altså ikke skjedd, og dette er et viktig signal om hvor lite troverdighet det er til den sittende regjering blant de største aktørene i norsk næringsliv.

For Ringerike spesielt er dette en stor tragedie. Her så vi for oss ny og blomstrende industri på “gamle” tomter, med basis i råvarer rett utenfor stuedøren. Buskerud er norges største skogfylke, men nå uten særlige muligheter til å utnytte disse ressursene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**