Kulturtillbud til alle – gratisbilletter delt ut til tiggere

Guri Melby roser Transform for å dele ut gratis billetter til rumenske tiggere i forkant av konserten med Boban i sigøynerbrassbandet Marko Markovic Orkestar fra Balkan, i forbindelse med Transform-festivalen som pågår i Trondheim i disse dager.
– Jeg synes dette er et fantastisk initiativ fra Transform, og jeg mener det er et veldig klokt innspill i debatten om hvordan vi skal ta imot og behandle mennesker som kommer til Trondheim.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Guri Melby

Foto: Cathrine D. Hagen

– Svært mange debatter om konsekvensene ved det flerkulturelle og multietniske samfunnet tar ofte utgangspunkt i noe negativt, f.eks. kriminalitet, og det handler ofte om forskjellen mellom “oss” og “dem”. Men her går Transform motsatt vei, de inviterer disse menneskene inn, og ikke minst bidrar de til å løfte fram ei side som vi ikke så ofte blir minnet om, nemlig deres kulturbakgrunn og hva vi kan finne av felles møtepunkter mellom oss og dem. Dette er inkludering i praksis! Samtidig som det er et spark bak til T rondheimspolitikere som Rita Ottervik og Yngve Brox, som vil rydde gatene for det vi ikke liker å se, nemlig fattigdom og nød.
Venstres Odd Einar Dørum gikk i sin tid som justisminister foran og sørget for å få opphevet tiggerforbudet, det var en viktig symbolsak for menneskeverdet til de som er tvunget til å leve annerledes enn majoriteten. Nå går Transform videre og inkluderer tiggerne inn i varmen. På den måten får de synliggjort ei gruppe på en positiv måte, og de får også demonstrert hvor viktig rolle en kulturaktør kan spille , sier Guri Melby til Adresseavisen i dag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**