Søker aksjonsleder

Venstre i Hamar søker aksjonsleder for bevaring av strandsonen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Strand, spor

Foto: Microsoft

Hamar Venstre har i lang tid tilkjennegitt behovet for å tenke alternativt for jernbane-framføringen i Hamar og nordover. Et eget planforslag er fremmet for å få utredet et tunnelalternativ fra Åkersvika og til Furuberget. Strandsonen i Hamar er for verdifull til at jernbanen skal legge beslag på dette store arealet og hindrer framkommeligheten til Mjøsstranda. Derfor søker Venstre i Hamar etter en ivrig ungdom som kunne starte ulike former for aksjonsgrupper som f.eks. en Facebook-gruppe for å få lagt det nye dobbeltsporet i ny trase og samlokalisert med den kommende Hamar Knutepunktterminal slik som Hamar Venstre har gått inn for.
Aksjonsgruppen kunne kanskje benevnes “Ja til endret dobbeltspor jernbanetrase ved Hamar utenom strandsonen”.
Hvem kan #riste opp# en initiativrik ståpå ungdom med interesse for saken?
Vi har til nå selv ikke funnet frem til noen. Kontakt Chris Castberg eller leder Espen Marius Lie om du har noe å bidra med.
(red. AHo)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**