Venstre reddet medielinja på Rosthaug

– Det er mye rart en skal oppleve i politikken, sier Runolv Stegane (V) med henvisning til at V angripes for at partiet har fått god mediaomtale i kampen for å redde medielinjene i Buskerud.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


I flere av avisene i Buskerud har det dukket opp leserinnlegg der representanter for H, Frp og KrF angriper Venstres innsats for medielinjene.

Runolv Stegane og Helge Stikrud (V) svarer i Bygdeposten og Ringerikes Blad i dag:

Venstres innsats for medielinjene

Runolv Stegane og Helge Stiksrud

Foto: Gunn-Torill Homme Mathisen

Av Runolv Stegane, gruppeleder og Helge Stiksrud (V)

"Venstre reddet medielinjene", "Medielinjene skal bestå", "Stegane reddet medielinja". Dette er ikke påstander fra Venstres representanter i fylkestinget, men overskrifter i Drammens Tidende, Røyken og Hurum Avis og Bygdeposten. Overskrifter og innhold i avisene må ha falt H, Frp og KrF tungt for brystet, siden de tre partiene skriver innlegg i Bygdeposten (BP) og Ringerikes Blad der det må oppfattes som de er "såra og vonbrotne" fordi Venstre har fått god omtale.
H og Frp gikk ikke inn for å beholde medielinjene ved Rosthaug og Røyken i sitt forslag i Hovedutvalget for utdanning 14.09. I realiteten var forslaget en utsettelse. Dette bekreftes av oppslag i BP 16.10. Leder i Modum Unge Høyre Petter M. Klepelv forteller der at han har klart å få Buskerud Unge Høyre til å gå inn for at ingen medielinjer skal legges ned. Han uttaler også, sitat: " Fylkeslaget (Unge Høyre, min tilf.) jobber så videre for at voksenpartiet (Høyre) skal komme til den samme beslutningen og ikke bare utsette avgjørelsen som de stemte for i hovedutvalget for utdanning tidligere i høst".
Klarere kan det neppe sies at forslaget fra H og Frp som KrF stilte seg bak i fylkestingets behandling 21.10. var lite verdt hvis formålet var å redde medielinjene fra usikkerhet om framtida.
I Hovedutvalget for utdanning gikk Ap, Sp og SV inn for å legge ned medielinjene ved Rosthaug og Røyken, og de fikk flertall for det. Forslaget fra H og Frp falt. Venstre og KrF har ikke medlem i Hovedutvalget for utdanning. Venstre sa klart fra at vi ville vurdere å fremme eget forslag ved fylkestingets behandling 21. oktober. Vi sa også tydelig fra om at forslaget fra H og Frp ikke var godt nok for oss, fordi det i realiteten ikke ville sikre medielinjene ved Rosthaug og Røyken.
Venstres inititiativ førte fram. Ap, Sp og SV snudde. Dermed var det flertall for at linjene kunne opprettholdes. V, Ap, SP og SV la derfor fram et fellesforslag om dette i fylkestinget 21. oktober. Når jeg(Stegane) i et radiointervju sa at jeg var overraska og glad over at også H, Frp og KrF til slutt stemte for forslaget, var det en reaksjon som kom i forhold til stemmegivning i hovedutvalget. Jf. nevnte uttalese fra Klepelv i Modum Unge Høyre.
Ut fra det som faktisk skjedde i saken, bør H, Frp og KrF bruke sine krefter på helt andre saker enn å gå i rette med Venstre og vårt arbeid for å redde medilinjene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**