Budsjettmøte

Sola Venstre tar kommunebudsjettet på alvor.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


I rådmannens forslag til Handlings- og økonomiplan 2011-2014 ble det blitt tatt til orde for at Sola kommune må redusere budsjettene. Sola Venstre behandlet saken i gruppemøtet denne uken og kom med sine forslag til hvor kuttene måtte komme. Sola Venstre har i størst mulig utstrekning kjempet for å skjerme de svakeste i kommunen, samt å sørge for at Venstres kjerneområder knyttet til helse-og sosial samt skole ikke ble rammet.

Våre tillitsvalgte tar med seg signalene fra gruppemøtet videre i arbeidet fremover mot en ferdig Handlings- og økonomiplan for kommunen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**