Opprusting av Hersleb skole

Venstre i Gamle Oslo vil bevare og ruste opp Hersleb skole, og går dermed imot byrådets nedleggelsesplaner.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


– Hersleb skole er en viktig del av et levende nærmiljø. Beliggenhet, tomt og bygningsmasse gir muligheter for å skape en fremtidsrettet og god skole. Befolkningsveksten i bydelen gjør også at vi trenger hver eneste elevplass, sier Ronny Fagereng, Venstres gruppeleder i BU.

– Behovet er økende. Da bryter man ikke opp et fag- og nærmiljøtilbud. Da rehabiliterer man. Det er meningsløst å skulle pålegge elevene å reise langt unna til andre skoler så lenge det er behov for en ungdomsskole på Grønland både nå og i framtiden, istemmer Randi Olsen i Gamle Oslo Venstre.

– Elevene må sikres gode læringsforhold inntil skolen kan gjenåpnes. Dette bør kunne ivaretas i en pavilljongsbygning på tomten til Hersleb skole, slik man har organisert mange andre
skolerehabiliteringer ved å benytte midlertidige lokaler, mener de to.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**