Vil selge for én krone

— Venstre selger gjerne ridesenteret til fylkeskommunen for én krone, sier kommunestyrerepresentant Åse Birgitte Skjærli.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


I desember i fjor ba fylkestinget om at fylkesrådmannen skulle vurdere mulighetene for kjøp og/eller leie av ridesenteret i Nes. Dette skulle være et alternativ til å bygge nytt ridesenter ved Hvam videregående skole, ettersom kostnadene her ble vurdert til nesten det dobbelte av den vedtatte kostnadsrammen på 25 millioner kroner.

Krone mynt

Foto: Sesselja Bigseth

Men et år etter dette vedtaket har hverken Nes kommune sagt hva de vil ha for ridesenteret eller fylkeskommunen fortalt hva de er villig til å betale. Nå foreslår Nes Venstres Åse Birgitte Skjærli at ridesenteret selges til fylkeskommunen for en symbolsk sum av én krone.

Nes Venstre mener at fylkeskommunen er en så interessant kjøper at vi gjerne gir avkall på salgsinntekten fra ridesenteret. Et salg av ridesenteret til fylkeskommunen vil gagne alle parter.

— En slik eier vil bli en seriøs partner for Nes Rideklubb og gi forutsigbare forhold for klubben. Hvam videregående skole vil komme til et etablert ridemiljø. Samtidig vil Nes kommune slippe store utgifter til drift og nødvendig rehabilitering, sier Skjærli.

Hun mener det nå er på høy tid at kommunen legger frem et tilbud til fylkeskommunen og lanserer altså forslaget om å selge ridesenteret for én krone.

Åse Birgitte Skjærli

Foto: Øystein Smidt

— Kommunestyret har tidligere sagt nei til å selge ridesenteret til en kommersiell aktør. Når så fylkeskommunen melder sin interesse, stiller saken seg helt annerledes. Administrasjonen burde umiddelbart ha lagt fram saken på nytt, og vi skulle for lengst ha gitt et konkret tilbud, mener Skjærli.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**