Forvirring om Svarverudvegen

Venstre ble lovet fartshumper i Svarverudvegen, men fartshumpene kom i Hagaskogvegen istedet. — Dette har utviklet seg til en farse, sier Øystein Smidt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Svarverudvegen

Foto: Sesselja Bigseth

Nes Venstre tok i forrige kommunestyremøte opp spørsmålet om trafikksikkerheten for myke trafikanter i Svarverudvegen.

— Vegvesenets nye grøfting langs Svarverudvegen har gjort det enda farligere for myke trafikanter her og behovet for trafikksikkerhettiltak har derfor økt, sier leder i Nes Venstre, Øystein Smidt.

Han stilte derfor spørsmål til ordføreren om Nes kommune har søkt midler til fartsreduserende tiltak fra Aksjon Trygg Skoleveg og fikk til svar at det skulle komme fartshumper i Svarverudvegen. Men fartshumpene ble ikke anlagt i Svarverudvegen, men i Hagaskogvegen.

— Denne saken har blitt underlig. Men det som er viktig nå, er at kommunen umiddelbart søker om midler til trafikksikkerhetstiltak i denne vegen. Da er det trolig mulig å gjennomføre tiltak i Svarverudvegen i løpet av kort tid, sier Smidt.

Nes Venstre ønsker også at det reguleres inn fortau med opphøyde gangfelt på strekningen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**