Vil ha gebyrfritak for bygging av passivhus

Venstres medlem i samkommunestyret, Johannes Rosvold, vil ha gebyrfritak for bygging av passivhus i Levanger og Verdal. -En stor del av energibruken i Norge går til oppvarming av hus. Venstre mener at Innherred Samkommune bør bidra til å få ned denne andelen. Ved å bruke byggesaksgebyrene kan vi stimulere til miljøtiltak, sier Rosvold. Han tok opp saken i samkommunestyret torsdag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Johannes Rosvold

Foto: Anne Hege Svartås

-Et forslag som koster oss svært lite, og som kan bidra til dette, er å innføre gebyrfritak for bygging av passivhus, sier Rosvold.

Passivhus (tysk: Passivhaus) er hus som er bygd for et vesentlig lavere energiforbruk enn vanlige hus. Det er utarbeidet kriterier for sertifisering av passivhus (NS3700). Passivhus har et energibehov som er ca. 25% av energiforbruket i tradisjonelle boliger. Energibehovet reduseres gjennom passive tiltak, som ekstra varmeisolasjon, ekstra god tetthet og varmegjenvinning. -Det bygges ikke passivhus i samkommunen så vidt meg bekjent i dag, sier Rosvold. Forslaget om gebyrfritak ble videresendt til administrasjonen for videre utredning.

-Bygging av passivhus er en god måte å få ned energibruken i Norge, sier Rosvold. -Oslo Bystyre har nettopp vedtatt en liknende endring for å øke byggingen av passivhus. De har også vedtatt at alle kommunale nybygg skal, dersom mulig og hensiktsmessig, bygges som passivhus innen 2014, avslutter Venstres Johannes Rosvold.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**