Vil ta i bruk lokstallen

Einar Vandvik blåser ny damp inn i debatten om hva som bør gjøres med lokomotivstallen i sentrum, som for øvrig er fredet etter kulturminneloven. Han viser til at området kan brukes både som friluftsformål og park.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Einar Vandvik

Foto: Levanger kommune

Når Vandvik finner det naturlig å fremme et spørsmål om saken til plan- og utviklingskomiteens leder i neste møte har det sammenheng med at temaet er tatt opp i kommunestyret. Videre vises det til at kommunen er i dialog med Jernbaneverket. Han er også ivrig på å vite om kommunen har tatt opp spørsmålet om erverv av bygget.

Med undergrunn til Sundgata, gang- og sykkelbru, bru fra Gamle Kongeveg og trivselsområde langs elva er Vandvik overbevist om at området kan utvikles til en kvalitet for byen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**