INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2010 OG NOMINASJONSMØTE I ØSTENSJØ VENSTRE

Østensjø Venstre innkaller til årsmøte for 2010, det skal blandt annet velges nytt styre, delegasjon til årsmøtet i Oslo Venstre og listeforslaget for bydelsvalget 2011. Ta turen innom, møtet er åpent!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Det innkalles med dette til årsmøte og nominasjonsmøte:

Dato: Onsdag 1.Desember 2010
Tid: Kl.18.30 — ca 21.00
Sted: Selskapslokalet i 9. etg., Låvevn 50, 0682 Oslo

Saker:
ÅM 01/10 KONSTITUERING
01.01 Registrering av fremmøtte
01.02 Godkjenne innkalling og dagsorden
01.03 Velge møteleder, -referent, protokollunderskriver og evt. tellekorps

ÅM 02/10 AKTUELLE POLITISKE SAKER
02.01 Diskutere aktuelle politiske saker og behandle evt. forslag til uttalelser
02.02 Saker til Oslo Venstre (styret, bystyregruppen, hovedstyret, årsmøtet etc.)

ÅM 03/10 ÅRSMELDING
Behandle styrets og BU-gruppens årsmelding for 2010

ÅM 04/10 INNKOMNE FORSLAG
Forslag fra medlemmene må være bydelslaget i hende minst 5 dager før bydelsårsmøtet

ÅM 05/10 HOVEDRETNINGSLINJER FOR VIRKSOMHETEN
Jfr. Oslo Venstres virksomhetsplan 2010-2013
05.01 Møter og aktiviteter i bydelen
05.02 Aksjonsuke i bydelen
05.03 Behandle 1. utkast til lokalprogram

ÅM 06/10 NOMINASJON OG VALG
06.01 Velge bydelslagsleder
06.02 Velge bydelslagsnestleder
06.03 Velge 1 – 3 styremedlemmer
06.04 Velge eventuelle varamedlemmer
06.05 Velge lokal valgkomite
06.06 Velge utsendinger til Oslo Venstres årsmøte februar 2011
06.07 Vedtak om delegasjon av myndighet til evt. suppleringer til delegasjonslisten
06.08 Velge evt. underutvalg under styret
06.09 Valg av listekandidater til Bydelsvalgslisten 2011
06.10 Vedtak om delegasjon av myndighet til eventuelle suppleringer på valglisten
06.11 Valg av tillitsvalgte for valglisten

ÅM 07/10 AVSLUTNING

ÅRSFEST
Etter møteslutt koser vi oss med litt pizza og godt drikke frem til ca kl 23.00
Vi kjøper inn pizza og mineralvann, evt. annen drikke må du ta med selv.

VEL MØTT! – Vær vennlig å gi beskjed om du kommer eller ikke!
Mail: [email protected] eller [email protected] eller mobil 92468907 (Britt)

Med vennlig hilsen
Østensjø Venstre
Britt Inglingstad
Bydelslagsleder

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**