Årsmøte Engerdal Venstre

Innkalling til Årsmøte i Engerdal Venstre
torsdag 18.november kl.19.00 på Engerdalstunet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Sakliste:

1. Valg av møteleder/sekretær
2. Valg av Leder
3. Årsberetning v/Leder
4. Regnskapet v/ kasserer Tor Erik Skramstad
5. Saker til årsmøtet
6. Kaffe og planlegging av Venstres aktiviteter i det nye året

Hjertelig velkummin til en hyggelig Venstre-aften i godt Venstrelag!!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**