Bassenget i Lund kommune

Venstre vil i kommunestyret i kveld foreslå følgende

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


På bakgrunn av stor usikkerhet angående vedtatt bassengprosjekt forslås følgende:

1. Vedtatte bassengplaner legges på is.
2. Det opprettes ny bassenggruppe, bredt sammensatt, for å legge frem nytt konsept med finansiering
3. Bassenggruppa får en slik sammensetning:

* – 2 politikere
* – 2 fra næringslivet
* – 1 fra helseforening
* – 1 fra svømmeklubben
* – 3 fra andre lag og foreninger

Kommunen stiller med sekretær.
Ordføreren starter prosessen så fort som mulig
4. Kommunen søker om fornyet dispensasjon om bruk av bassenget på LU

Logo Venstre
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**