Nytt medlemsmøte med programarbeid

Mandag 13. desember fortsetter vi de innledende rundene med å utarbeide Trondheim Venstres program for bystyreperioden 2011 – 2014. Denne gangen tar vi for oss byutviklings- og næringspolitikk. Alle medlemmer er velkomne til å delta på møtet, og til å komme med innspill.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Bakklandet, Trondheim

Foto: J. Adde, Trondheim kommune

Trondhein – en trivelig, grønn og åpen by! Det er Venstres visjon.

•Sted: Rådhuset, møterom A

•Tid: Mandag den 22. november klokken 18.00- 20.00

Dette er viktige områder. Hvordan skal vi møte utfordringene med en stadig økende befolkningstilvekst?

•Hvor og hvordan skal vi utvikle nye boligområder?
•Møte “storbyens” miljøutfordringer?
•Hvor og hvordan legge til rette for et mangfold av arbeidsplasser?

Dette er noe av det vi må finne svar på i tiden framover.

Mye av politikken som står i vårt nåværende program kan videreføres, men det er også behov for nytenkning og nye innspill. Alle medlemmer må få et eierskap til prosessen. Til syvende og sist må de mest sentrale politikerne i Trondheim Venstre, særlig de som har ambisjoner om å bli valgt ved neste valg, melde seg på for å forme politikken som de selv skal "flagge".

https://www.venstre.no/sortrondelag/trondheim

På hjemmesiden til Trondheim Venstre finner dere programmet for 2007-2011 og valgkampbrosjyren. Se over disse — HJEMMELEKSE!!

Det er styret i Trondheim Venstre som har eierskapet til programarbeidet for øyeblikket. Etter nominasjonsmøte og årsmøte den 20.januar er det en egen programkomité som tar over . Programmet skal endelig vedtas på et medlemsmøte før 1.mai 2011.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**