Se Abid Q. Raja og Carl I Hagen debattere innvandring og integering

Opplev to av norges mest profilerte politikere, Abid Q. Raja og Carl I.Hagen, i en het debatt om innvandring og integrering i Trondheim. Møt opp på Olavs Pub ved Nova Kino kl. 17.30 mandag 6. desember.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Abid Q. Raja

Abid Q. Raja
Foto: Rannveig E. Bergerød Aase

Abid Q. Raja (V) og Carl I. Hagen (Frp) representerer to ytterpunkter i norsk politikk med tanke på hva som bør gjøres for å få en bedre integreringspolitikk i Trondheim og i resten av Norge.

De to politikerne har også helt ulike synspunkt på innvandring; er innvandring en belasting for samfunnet som bør begrenses, eller kan innvandring sees på som en nødvendig ressurs?

Disse temaene vil debatteres 6. desember, og da får du også muligheten til å kjøpe Abid Rajas bok, “Dialog”, som tar opp intergrering og minoritetsproblematikk i Norge. Les mer om Dialog her. Bøkene koster kr. 300 og du kan få dem signert av Raja.

STED: Olavs Pub, NOVA Kino, Trondheim
TID: 17.30-20.00
DATO: 6.desember 2010

Gratis inngang!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**