Styremøte for Nordland Venstre

27.- 28.november 2010 er det fylkesstyremøte. Kommende fylkesting, valgforberedelser og organisasjonsarbeid står på agendaen denne helgen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Styret i Nordland Venstre

Styret i Nordland Venstre

Møtestedsted lørdag: Venstres kontor i Bodø

Program:
Lørdag:
Kl. 12.00 Vi starter møtet med lunsj
Kl. 13.00 – 19.00 Styremøte
Kl. 20.00 Middag og sosialt samvær

Søndag:
Kl. 10.00 — 13.00 Møte .
Kl. 13.00 Varm lunsj på hotellet

Vel møtt til 2 dager med arbeidslyst, motivasjon og samarbeid!
Gleder meg til å møte dere igjen.

Hilsen Berit

Forslag til Dagsorden

Sak ../10 Status i dag:
Oppfølging av handlingsplan v/ Berit
Økonomisk status inkl. studiearbeid v/ Arne Ivar
Status medlemskap v/ Kerstin
Status Venstreskole, LPN, media v/ Terje

Sak */10 Nominasjon ansv. Franziska

Sak */10 Valgkamp

Sak */10 Budsjett 2011 ansv. Berit

Sak */10 Årsmøte – planlegging og gjennomføring

Sak */10 Møteplan 2011

Sak */10 Besøk av Trine til Nordland

Sak * /10 Parlamentarismen

Sak */10 Aktuelle Fylkestingsaker i desember — Franziska ( og May?)

Sak */10 Programarbeidet ansv. Arne
Politikkutvikling i Nordland

Venstre_i_sentrum
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**