Venstre vil la legane flytte kontoret frå Kilsund til Saltrød senter

– Det viktige er å ha eit godt tilbod for pasientane, og særleg dei som er sjuke, dårleg til beins og kanskje også avhengig av rullestol eller rullator. Det er kort og godt ikkje verken sunt eller behageleg for gamle og sjuke å kome seg inn gjennom dei trange dørene, dei trange gangane, den trange døra til toalettet, åle se fram mellom blodprøver og risikere at sjølv lågmælte samtalar kan høyrast av alle som sit på venterommet, sa Venstres Jan Kløvstad i bystyret.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


I komiteen hadde Eldrup A. Hansen, Ap, følgande forslag:
“Bystyret ønsker ikke at legene i Kilsund flytter sin praksis fra Kilsund til Saltrød, uten først å
kunne dokumentere at det ikke vil være mulig å flytte til egnede lokaler innenfor
Flostaområdet. Det forutsettes at hensiktsmessige lokaler kan finnes i legenes nåværende
geografiske praksisområde uten å påføre legene uforholdsmessige store investeringskostnader.
Vi ber også om at det sees på muligheten for å samorganisere legekontoret i Kilsund med
legekontoret på Eydehavn. Dette vil kunne sikre fortsatt bemanning i Kilsund, samtidig som
man skaper et større faglig fellesskap.”

Ved alternativ votering mellom rådmannens forslag og forslaget frå Eldrup A. Hansen blei Eldrups Hansens forslag vedtatt med 7 mot 4 stemmer, dessverre.

Nå har legane sendt eit tilleggsbrev som er gitt til alle bystyremedlemer. Av dette brevet går det fram at alle alternativ komitefleirtalet ville ha undersøkt er undersøkt. Ja, det er vel undersøkt enda meir enn komitefleirtalet bad om. Og konklusjonen blir enda klarare:

Dei som er sjuke treng eit betre og større legekontor, og dei som arbeider der fortener å få betre arbeidsvilkår.

Venstres konklusjon er klar, særleg etter å ha snakka med mange menneske nettopp i Flosta: La legane tilby pasientane sine eit minst 200 kvm stort lyst, triveleg, lydisolert og langt betre legekontor på absolutt alle vis på Saltrød.

Arbeidarpartiet stilte utsettingsforslag, som falt. Og så blei det fleirtal 25 mot 14 stemmer for å la legane flytte. Venstre gratulerer både legane – og pasientane.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**