Velkommen til årsmøtet i Porgrunn Venstre 6. desember 2010

Årsmøtet i Porsgrunn Venstre avholdes på Wine & Dine 6. desember 2010 kl.19.00.
Alle medlemmer og alle som vurderer å bli medlem ønskes hjertelig velkommen!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


₰ Årsmøtesaker
₰ Nye vedtekter til behandling
₰ Nominasjonskomiteen orienterer om arbeidet i komiteen
₰ Programkomiteen orienterer om arbeidet i komiteen
₰ Gruppemøtenes mandat/funksjon
₰ Samarbeidet med de øvrige partiene etter valget 2011
₰ Resolusjon

Bevertning.

Påmelding til [email protected] eller til lokallagsleder på telefon 917 14 558. Det er viktig å melde seg på, blant annet av hensyn til serveringen.

Vel møtt!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**