Velkommen til medlemsmøte

Nes Venstre ønsker velkommen til medlemsmøte med blant annet valg av nominasjonsnemnd og behandling av Venstres forslag til budsjettendringer for 2011.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Nes Venstre innkaller til medlemsmøte mandag 29.november kl 1900 i Nes rådhus.

Saker til behandling:

• Gjennomgang av budsjettet og andre formannskapssaker
• Behandling av Venstres forslag til budsjettendringer
• Valg av formell nominasjonsnemnd for kommunestyrevalget høsten 2011, frist for innlevering av liste er 31.03.11
• Fastsetting av dato for årsmøte og nominasjonsmøte
• Status for listestillingen
• Status for programarbeidet
• Status for historieskrivingen
• Øvrige saker

Blomst

Foto: Venstre

Både gamle og nye medlemmer ønskes velkommen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**