Venstre støtter Nes Arena

Hvam IL har tidligere i høst vært i kontakt med de politiske partier i Nes for å be om økonomisk støtte til byggingen av friidrettshall-prosjektet Nes Arena. Nes Venstre har gitt sin støtte til prosjektet, og Øystein Smidt har lagt frem forslag for hvordan kommunen kan finansiere sin del av prosjektet. Ap har derimot vist liten vilje i denne saken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


— Dette må betegnes som beslutningsvegring. Arbeiderpartiet tør ikke satse på noe de ikke er helt sikre på. Med slike holdninger blir det vanskelig å få etablert noe i Nes som krever litt egenkapital fra kommunen, sier leder i Nes Venstre, Øystein Smidt.

Øystein Smidt

Foto: Sesselja Bigseth

— Nes kommune trenger sårt til idrettshallkapasitet. Dette var en mulighet både til å få en rimelig løsning for kommunen og et signalanlegg for bygda, sier Smidt.

Han legger til at dette også handler om næringsutvikling, et annet punkt hvor kommunen har behov for å styrke seg.

Pengene finnes om viljen er til stede
Hvam IL trengte et tilsagn om 15 millioner kroner for å kunne vise Norges Friidrettsforbund en troverdig finansieringsplan og forsikring om oppstart av anleggsarbeidet. Dette ville igjen kunne utløse støtte fra friidrettsforbundet i form at programsatsingsmidler.

Smidt mener kommunen kunne ha funnet penger til dette om viljen hadde vært til stede.

— Pengene som i første omgang det var snakk om var 3 mill kroner. Nes kommune får nå refundert ca 10 mill kroner fra Toll- og avgiftsdirektoratet som var betalt inn som bot på Esval. Disse pengene ble i sin tur bokført over driften, og må antagelig føres inn som driftinntekter. Da kunne en brukt av de pengene for å komme i gang. Driften av hallen ville jo sannsynligvis blitt løst ved at Hvam vgs benyttet den på dagtid, sier Smidt.

Kan bruke velkjent modell
Han har også foreslått at kommunens andel i Nes Arena kunne finansieres på samme måte som kunstgressbanene og utvidelsen av klubbhuset til FUVO.

— Tiltakshaver låner penger, mens kommunen står for avdrag og renter. Det blir da vårt bidrag de neste 20 årene til dette anlegget. Noen ganger er det prosjekter som det er verdt å satse på. Nes Venstre mener helt klart dette er et slikt prosjekt, har Smidt uttalt i Raumnes.

Beslutningsvegring fra Ap
Dessverre har dette synet ikke blitt delt av de andre partiene, og særlig Arbeiderpartiet har vegret seg i denne saken. Arbeiderpartiets Tone Rønoldtangen har gått ut og kalt brevet fra Hvam IL for ubehagelig.

AP-ordfører Oddmar Blekkerud viste ingen interesse for å oppheve avlysningen av forrige kommunestyremøte for å åpne for en politisk diskusjon om Nes Arena. Dermed kunne ikke Hvam IL gi friidrettsforbundet beskjed om at de hadde med seg kommunen i prosjektet, og hele potten av programsatsningsmidler gikk dermed til Haugesund.

Toget gått?
— Her kom det nye momenter, og det hastet, sa Øystein Smidt (V). Han mener politikerne i denne saken har vært mer opptatt av saksbehandlingen enn realitet i saken.

Hvam IL har mulighet til å søke igjen neste år, men da kan det være for sent for Nes.

— Toget kan nå være gått siden det nå er flere kandidater som melder seg på av Romerikskommunene ved neste korsveg. Friidrettsforbundet ønsker jo en slik hall nord for Oslo og i nærheten av Gardermoen, sier Smidt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**