Besøkte Vardø Venstre

Stange Venstres leder Ann-Christin Kippersund Willumsen har vært på besøk hos Vardø Venstre i helgen!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Tore Solstad og Solveig Abrahamsen i Vardø Venstre tok imot det langveisfarende besøket på kort varsel, og det ble et veldig hyggelig besøk hjemme hos Solveig.
Det var interessant å høre om sakene og utfordringene til Vardø Venstre, noe var likt, men mye var ulikt med det Stange Venstre jobber med.

Tore Solstad i Vardø Venstre fortalte at han er opptatt av at Vardø kommune må komme seg ut av den nedadgående spiralen, både innenfor næring, befolkning og generelt.
– Innenfor næring er det spesielt fiskeriene jeg er opptatt av. Det er tross alt dette vi må falle tilbake på når oljeeventyret er borte eller redusert, og det er faktisk innen overskuelig fremtid, sier han.
Tore er for tiden nestleder i nærings-, plan-, teknisk komité og kulturkommiteen, og dessuten leder av havnestyret i Vardø. Han forteller om at de innenfor Vardø havn holder på med ny regulering på fastlandet for tilrettelegging til et eventuelt “oljeeventyr” i Svartnes havn. Tore sier at det er mange selskaper som forsøker å få kontrakt med russerne i forbindelse med Stockman-utbyggingen som har Vardø i sine planer for en eventuell satsing. Utenom politikken er Tore sauebonde, med gode beiter i forholdsvis nært område og ellers en herlig natur for friluftsliv, og engasjert i aktivitetsgruppen til IL Domen, som arrangerer turmarsjer og skirenn for de minste.

Ann-Christin stilte også spørsmål til lokalbefolkningen ellers om hva de er opptatte av og det var en sak som gikk igjen som en sak de ønsker en løsning på: kongekrabba. Denne krabbearten ble satt ut i Murmanskfjorden av sovjetiske forskere i perioden 1961-1969 for å øke verdigrunnlaget for befolkningen i Murmansk. Siden har den spredd seg øst- og vestover i det sørlige Barentshavet. Kongekrabben er i dag et stort problem for fiskerne i Vardø, som får fiskegarnene fulle med denne krabben. Når fiskerne skal ta opp garnene må de knuse en masse kongekrabber og kaste dem på havet igjen. Fiskerne har ikke har lov til å beholde kongekrabben, ikke engang klørne har de lov til å ta med seg. Det antas at hver fisker som fisker med garn må kaste ut kongekrabber for verdier som er syv ganger høyere enn fisken de får i samme fangst! Kongekrabba spiser så og si alt de finner på havbunnen, inklusive fiskeegg (!). Den har visst ingen naturlige fiender, den dekker store deler av havbunnen og etterlater seg et slags månelandskap der de har ferdes.

Vardø Venstre

Foto: A.C.K. Willumsen

På bildet ser du: Tore Solstad og Solveig Abrahamsen, bystyrerepresentant og lokallagsleder i Vardø Venstre.

Fakta om Vardø: Vardø, kommune i Finnmark fylke, ligger helt øst på Varangerhalvøya, grenser til Båtsfjord og Vadsø. Areal (km²): 600
Innbyggertall: 2124 (2010)
Kiberg sør for Vardø er kommunens andre tettsted. I tiårsperioden 1996—2006 har folketallet gått tilbake med 22,2 % mot 4,6 % i fylket for øvrig.
Den viktigste næring er fisket som er preget av relativt store fartøyer. Det ilandføres mest torsk og torskeartet fisk, samt Krabber. Fisken foredles i både Vardø og Kiberg. Storparten av fisken fileteres og fryses for eksport, mens en mindre del eksporteres fersk eller røkt. Vardø har også hatt en rekefabrikk. Mekanisk verksted for fiskeflåten. Kiberg, kommunens andre tettsted, er i enda større grad enn Vardø avhengig av fiske.

Kilde: Store Norske leksikon

Klikk her for å komme til forsiden

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**