Kjønnsdelt svømmeundervisning

Nei til kjønnsdelt svømmeundervisning i den offentlige skole;
ja til å la foreldre selv sikre sine barns svømmeferdigheter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Bør Norges offentlige skoler kjønnsdele klasser i svømming? Ali Horori og hans parti Bodø SV mener det er en rimelig tilpasning for å sikre at spesielt religiøse foreldres barn mestrer svømming.

Bodø Venstre er uenig. Likestilling er blant Norges viktigste verdier; et avslappet forhold til kropp og seksualitet er blant Norges viktigste bragder. Å tilpasse norsk skole til tradisjoner preget av kvinneundertrykkelse og kroppsfiendtlighet vil uvergelig svekke vår særnorske kultur.

I tillegg har skoler allerede for få ressurser til svømmeundervisning. Å pålegge kjønnsdelte klasser vil uforsvarlig svekke rammebetingelsene til et allerede svakt fag.

Men vi kan ikke kreve at barn deltar i svømmeundervisning organisert på en måte foreldrene mener deres religion forbyr. Mange kulturer og religioner har sterke tabu mot å vise sin kropp — spesielt til det motsatte kjønn. Foreldre kan derfor ha en rimelig interesse i å skjerme sine barn fra slike situasjoner. Og både norsk lov og internasjonale avtaler forplikter Norge til å la foreldre oppdra sine barn i tråd med sin tro.

Bodø Venstre fremmer derfor følgende alternativ — et forslag som ivaretar religiøse hensyn uten å belaste det offentlige skoleverket eller endre norsk sedvane:
La foreldre ordne og betale svømmeundervisning privat, men pålegg dem å bevise at deres barn faktisk har lært å svømme. Enten skolen eller et lokalt basseng kan teste elevens svømmeferdigheter. Hvis barna innen rimelig tid fortsatt ikke er svømmedyktige, kan skolen pålegge dem å delta i den skolens vanlige svømmeundervisning.

En slik løsning er helt i tråd med norsk lov og praksis.

Norsk lov garanterer allerede foreldre retten til å sende deres barn til private skoler. I prinsipp er det ingenting i veien for at foreldre påtar seg ansvaret for privat undervisning kun i faget svømming. Skoler tilrettelegger i dag rutinemessig for at foreldre selektivt privatunderviser sine barn under en lengre ferie, ved sykdom i familien eller andre tungtveiende hensyn. Det offentlige norske skoleverket forhåndsgodkjenner elevens alternative studier, og kontrollerer i ettertid at arbeidet er gjort.

I dette tilfellet kan staten kreve at barneskolebarn skal lære å svømme – men gi foreldrene frihet til å arrangere for at barna blir undervist privat, i kjønnssegregerte klasser. Foreldrene betaler da selv hele undervisningskostnaden, slik de gjør ved all privatundervisning som ikke er statsgodkjent.

Ortodoks jødisk religiøs lov pålegger foreldre tre plikter: å lære sine barn et yrke, sin religion, og å svømme. Den norske stat, i samarbeid med foreldre og med private aktører, bør likeledes sikre at alle norske barn er svømmedyktige. Bodø Venstres forslag gir alle barn retten til få foreldregodkjent svømmeundervisning, uten derved å påføre den offentlige skole flere utgifter eller mer belastning.

Venstre, Norges eneste liberale parti, tar stolthet i å tenke kreativt for å finne gode løsninger. Bodø Venstre vil — som her – verne det tradisjonelt særnorske på en måte som respekterer og ivaretar de legitime interessene til alle Norges borgere.

Venstre i sentrum
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**