Valgprogram 2011-2015

Venstre vil vinne Bodøvelgernes støtte og stemmer med sitt liberale perspektiv på miljø, småbedrifter, sosialt ansvar og skole.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


last ned hele programmet i pdf.format her.

Bodø Venstre - program 2011

Innhold:
Skole, oppvekst og kultur
Miljø og byutvikling
Varm velferd
Næring og nyskaping
Våre kandidater

Valg 2011

I høst har Bodø Venstres medlemmer, venner og sympatisører møttes for å diskutere hvilke utfordringer vi lokalt vil ha fokus på framover. Gode innspill og diskusjoner har gjort Bodø Venstres politikk ennå bedre.

Miljø: Venstre vil ha en moderne miljønasjon og jobbe for en levelig by.

Nygårdsparken

Venstre lokalt vil jobbe for å minske støy og sikre en levende og grønn by. Parker og bygater må være tilrettelagt for aktivitet og bruk. Benker for korte rastepauser, lekeplasser, sykkelstier, grønne oaser og små parkkiosker er enkle men viktige tiltak som kan bygge et mer levende bymiljø.

Småbedrifter: Venstre vil jobbe for et kreativt og nyskapende Norge.

bedrift

Små og mellomstore bedrifter er viktige verdiskapere, spesielt her i nord. Det er derfor ekstra viktig at vi verner om våre små, lokale bedrifter, og sikrer dem rammebetingelser som gjør at de overlever og kan vokse. Lokalt vil Venstre jobbe for at mindre bedrifter med livets rett unngår konkurs. Uforutsigbare hendelser eller hendelser utenfor egen virksomhet og påvirkning kan raskt drive en god ide i gründerfasen eller en liten, underkapitalisert bedrift til skifteretten. Vi vil sikre at uforutsette hendelser eller politiske vedtak ikke ødelegger bedrifters næringsgrunnlag. Bodø Venstre vil samarbeide med næringslivet for å få på plass fond som kan bistå med kompetanse og økonomi for å hjelpe små bedrifter komme seg over en uforskyldt kneik, så vel som en adekvat sentrumsparkering.

Sosialt ansvar: Venstre vil ha mer til de som trenger det mest.

Psykisk helse

Frivillige og private organisasjoner er avgjørende for et godt og individtilpasset tilbud til de som faller utenfor i storsamfunnet. Bodø Venstre vil støtte disse ved å sikre dem gode rammebetingelser og utvidete muligheter til å konkurrere med staten for å yte våre borgere nødvendige tjenester. Psykisk helsevern er en spesiell hjertesak for Bodø Venstre. Politiet har verken kapasitet til eller spesiell kompetanse med å hente psykisk syke som utgjør en trussel mot seg selv eller andre. Bodø Venstre vil jobbe for at Bodø blir en foregangsby i å bygge opp en sivil, ikke uniformert, akuttjeneste for å hente individer som trenger bistand når veggen er møtt og nedturen stor.

Skole: Venstre vil ha en skole for kunnskap og like muligheter.

Farger, kreativ

På skolen skal eleven trives så de kan lære. Bodø Venstre vil prioritere å gjøre skolefritidsordningen relevant og interessant. I samarbeid med kulturskolen, idrettslag, interesseorganisasjoner og fagpersoner vil Bodø Venstre åpne for en SFO med innhold. Språkundervisning, filosofi og etikk, idrettsaktiviteter og klubbaktiviteter er noe vi vil legge til rette for i dagens SFO tilbud.

Venstre er partiet for Universitetsbyen Bodø — en Bodø med uendelige muligheter. Vi har de reflekterte, jordnære, konstruktive løsningene som kan utvikle Bodø for i dag og tilrettelegge for i morgen.

Dette er de innledende sakene og perspektiv Bodø Venstre vil satse på i kommende valgkamp.

Klikk her for å lese om programmet 2007-2011

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**