Kommunerådsmøte Samlingslista

Det innkalles til kommunerådsmøte for Samlingslista hos Erling Hyllvang

Mandag 22. november kl 19.00

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Saker til behandling:

Femund Fiskarlag — ettergivelse av kommunale avgifter

Valg av representant til råd for Nasjonalparkkommuner

Flytting av kultur til Støtte og utvikling

Høring regional plan for Røros bergstad og Cirkumferensen

Reguleringsplan isbane Vurrusjøen

Kjøp av traktor EKKF

Vel møtt!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**