Ikkje høve til å stryke kandidatar ved kommunevalet i 2011

Forslaget i frå Høgre om å gjeninnføre stryking, vart ikkje vedteke i Stortinget på fredag 19.11.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Venstre, Sosialistisk Venstreparti og Framstegspartiet stetta forslaget i frå Høgre, men dette fekk altså ikkje fleirtal då Kristeleg Folkeparti, Senterpartiet og Arbeiderpartiet røysta for at forslaget skulle avvisast.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**