Ringerike Venstres liste er klar etter nominasjonsmøtet

Ringerike Venstre avholdt i kveld sitt nominasjonsmøte i Ringerike Rådhus. Ingen store overraskelser men allikevel en meget spennende liste, med Helge Stiksrud på førsteplass og partiets ordførerkandidat.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Ole-Gunnar Øhren valgkamp 2009

Foto: Frode Haugseth

Ringerike Venstres nominasjonsnemnd hadde gjort en meget grundig jobb og kunne presentere en liste med 38 kandidater og hvor alle kandidatene er forhåndsspurt. Det ble ikke fremmet noe forslag om større endringer, bare enkelte omrokkeringer og med tillegg av to kandidater, slik at listen til slutt endte med 40 kandidater.
Listen med de ti første plassene ble:
1. Helge Stiksrud
2. Anne-Marit Lillestø
3. Ole-Gunnar Øhren
4. Frode Haugseth
5. Mary Gravdahl
6. Kaja Willoch Stiksrud
7. Gard Ellefsen
8. Kjetil Sudgarden
9 Marianne Wethal
10. Ole R. Mælingen

De fire første plassene som kumulerte plasser. Det ble heller ingen stor overraskelse at Helge Stiksrud lanseres som Ringerike Venstres ordførerkandidat.
Den forelagte og reviderte listen ble enstemmig vedtatt av et samlet nominasjonsmøte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**