Bevar Huken naturbarnehage

Grorud Venstre er svært bekymret over bydelens planer om å legge ned bydelens små barnehager og integrere disse i de store basebarnehagene. De store barnehagene har ikke akkurat vært noen suksess for bydelen, skriver Jon Julius Sandal i Akers Avis Groruddalen 24.11.2010.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Jon Julius Sandal

Jon Julius Sandal

Grorud Venstre er svært bekymret over bydelens planer om å legge ned bydelens små barnehager og integrere disse i de store basebarnehagene. De store barnehagene har ikke akkurat vært noen suksess for bydelen. Det er helt meningsløst å legge ned en unik barnehage foreldrene har vært fornøyd med.

Grorud Venstre ønsker kvalitet og mangfold i barnehagetilbudet. Derfor er det viktig at de små barnehagene består. Å flytte Huken naturbarnehage til en stor underbemannet basebarnehage betyr i praksis nedleggelse av naturbarnehagetilbudet. Bydelens store basebarnehager har hatt store problemer med å opprettholde lovpålagt kvalitet i det pedagogiske tilbudet og foreldrene har ikke vært fornøyd.

Ved et dykk i bydelens postjournal og samtaler med foreldre fra de ulike barnehagene har Grorud Venstre undersøkt hvordan bydelens basebarnehager drives. Det er ingen solskinnshistorie. Bydelens store basebarnehager har vist seg ikke å være noe godt sted for barn. Først og fremst på grunn av den lave bemanningen og mangelen på pedagogiske ressurser.

Dette er gjentatte ganger blitt påpekt overfor bydelens barnehageledelse av foreldrenes representanter i de ulike barnehagene. Det bydelen ikke har tatt hensyn til er at barnehagens foreldreutvalg faktisk har en lovpålagt rett til å påpeke overfor eier og melde ifra til tilsynsmyndigheten dersom barnehagen ikke drives innenfor de rammene som gis av gjeldende lover og forskrifter. Jeg er dypt sjokkert etter å ha lest flere klagebrev fra barnehagenes foreldreutvalg og hvordan oppvekstsjefen har valgt å svare på foreldrenes henvendelser. Det er også sjokkerende å lese at foreldre har måttet ta sine barn ut av basebarnehagene fordi de ikke er blitt hørt av barnehageledelsen. Nå skal flere barn tvinges inn i disse gigantbarnehagene mot foreldrenes vilje.

Det kan virke som bydelens eneste mål for å drifte barnehager er å oppnå målet om full barnehagedekning. Bydelens oppvekstkomité og de folkevalgte politikerne har forsømt sin rolle som tilsynsorgan for å sikre at bydelens barnehager drives i tråd med rammeplanen og barnehageloven.

Det er også på det rene at Bydel Grorud bryter barnehageloven når foreldrene i Huken naturbarnehage blir holdt utenfor flytteprosessen slik bydelen nå foreslår. Barnehageeier er i følge forskriften pålagt å sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrene, herunder driftsendringer. Ingen av foreldrene er blitt informert om at barna deres skal tvangsflyttes til en annen barnehage før saken ble kjent i Akers Avis Groruddalen sist fredag.

Jon Julius Sandal
leder i Grorud Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**