Fullstendig feilslått vridning av luftfartsavgifter

Samferdselsdepartementet går inn for å endre på avgiftene knyttet til drift av norsk lufthavner, dette vil slå svært uheldig ut i Nord-Norge.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Derfor sier Nordland Venstre seg enig med administrerende direktør Lars Kobberstad i Widerøe, når han sier: “Poenget med dette forslaget nå, det er at staten går ut og øker avgiftene på innenlandsrutene, særlig i Nord-Norge, og prioriterer faktisk utenlandsreisende, for der går avgiftene noe ned!”

widerøe

Foto: wideroe.no

Selskapet vurderer nå alle sine kommersielle ruteflyginger til og fra en rekke steder i Nord-Norge. Dette kan etter Nordland Venstres syn gi svært uheldige utslag.

Widerøe sine ruter i nord er, i motsetning til en mengde av avgangen fra Oslo til utlandet, ikke et ferie og fritidstilbud, men et helt nøvendig transportmiddel.

Skal næringssliv og det offentlige kunne fungere i Nord-Norge på en måte som står i stil med 2010, ikke 1970, må flytilbudet opprettholdes. Og heller styrkes. Ikke svekkes gjennom det som nå ligger an til å skje med denne vridningen av avgifter.

Styret i Nordland Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**