Massiv Huken-motstand

Huken pukkverk engasjerer. Det har vært en seig kamp over mange år fra mange personers side for å få en slutt på pukkverket, og dette har blant annet gitt seg utslag i en mengde leserinnlegg og mange folkemøter, skriver Bjørn Smestad i Akers Avis Groruddalen 26.11.2010.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Bjørn Smestad

Bjørn Smestad

Bjørn Holm beskylder 19. november Akers Avis Groruddalen for å være mikrofonstativ for motstanderne av Huken Pukkverk. Slik kan det sikkert virke, for det har vært en seig kamp over mange år fra mange personers side for å få en slutt på pukkverket, og dette har blant annet gitt seg utslag i en mengde leserinnlegg og mange folkemøter. Motstanden mot pukkverket har derfor virket relativt massiv.

Men er det slik at Akers Avis Groruddalen har fortiet alle møtene til støtte for Huken Pukkverk, og har nektet å trykke mengder av Hukenpositive leserinnlegg? Neppe. Mitt inntrykk er at de som har ønsket fortsatt pukkverksdrift ikke har ønsket å delta i den offentlige debatten i samme grad som motstanderne. Dette kan i så fall skyldes at man visste hva folkemeningen i bydelen var, fordi folk selv lukter, hører og ser konsekvensene av pukkverket og dets lastebiler.

Eller det kan ha vært fordi hver dag uten oppmerksomhet om pukkverket økte sannsynligheten for at de skulle få holde på en stund til. De politiske partiene som har holdt sin hånd over Huken i bystyret, har enten holdt seg musestille eller gått mot sitt moderparti her i bydelen. Man kan ikke først forholde seg taus og deretter klage på at avisa ikke har trykket synspunktene en har.

Jeg stusser for øvrig også over at Holm antyder at rundt hundre oppmøtte på et politisk møte er lite. Jeg er snarere imponert over at så mange deltok på et møte innkalt på forholdsvis kort varsel (etter det jeg forsto) og langt unna nærmeste valgkamp. Det må være fordi Huken Pukkverk engasjerer.

Men pukkverket er vel og merke ikke lagt ned enda. De dyre og natur- og miljøødeleggende utvidelsesplanene (som visstnok var nødvendige for videre drift) er lagt på is og undersøkelser er på gang for å finne ut hvor mye masse pukkverket egentlig har tatt ut. Men det blir nok mange flere leserinnlegg og flere møter før Hukenområdet er tilbakeført på en måte som gjør at befolkningen igjen kan bruke det til for eksempel idretts- og friluftsliv.

Bjørn Smestad,
nestleder Grorud Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**