Temamøter i Gjøvik Venstre

Gjøvik Venstre satser på temamøter framover for å engasjer medlemmer og andre til debatt og programarbeid.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


· Avfallssamarbeidet i Gjøvik, Land og Toten
Innledninger ved styreleder Frank Møller, daglig leder Morten Bratlie og styremedlem Katrine Gjefle Rennan (én av Gjøvik kommunes 2 styrerepresentanter) i GLT Avfall IKS
Åpen debatt, ledet av gruppeleder Ketil Kjenseth
Tirsdag 30. november kl 18:30-20:00 i Rådhuset (kommunestyresalen), Gjøvik

· Pleie og omsorgstilbudet i Gjøvik kommune
Innledere kommer vil tilbake til.
Mandag 17. januar kl 19:30-21:00 i Rådhuset, Gjøvik

· Skole- og barnehagetilbudet i Gjøvik kommune
Innledere kommer vil tilbake til.
Mandag 7. februar kl 19:30-21:00 i Rådhuset, Gjøvik

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**