Fornybarpolitikk er god næringspolitikk

EUs fornybardirektiv kan hjelpe Norge med å redusere vårt forbruk av fossil energi, og det vil være bra for norsk økonomi. Det er derfor beklagelig at regjeringen ser ut til å ville forhandle ned Norges forpliktelse.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Innlegg av Karl M. Buchholdt

Grønn jord

Foto: dataanimert

EUs fornybardirektiv kan hjelpe Norge med å redusere vårt forbruk av fossil energi, og det vil være bra for norsk økonomi. Det er derfor beklagelig at regjeringen ser ut til å ville forhandle ned Norges forpliktelse. En utredning fra miljøstiftelsen ZERO viser at fornybardirektivet kan redusere Norges utslipp av CO2 med 10 millioner tonn.

Norges situasjon med mye vannkraft er ikke et argument for at Norge ikke skal øke andelen av fornybar energi. Fornybardirektivet er også bra for norsk økonomi. Tall fra Energi Norge viser at den grønne verdiskapningen kan komme opp mot 5 prosent av BNP innen 2020. Svært mye av denne verdiskapningen vil skje der fornybar energi kan produseres, nemlig i Distrikts-Norge. Venstre vil derfor implementere fornybardirektivet fra EU så raskt som mulig. Det er god klimapolitikk og svært god næringspolitikk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**