Medlemsmøte om psykisk helsearbeid

Onsdag 8. desember ønskes medlemmer i Lillehammer Venstre og andre nysgjerrige til medlemsmøte og sosialt samvær i førjulstida. Tema er psykisk helsearbeid i kommunen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Møtet arrangeres på Villa Utsikten i Storgata 9. Kari Slåstuen og brukere av tilbudet på Villa Utsikten vil informere om tilbudet og om utfordringene de møter. Vi får mulighet for å stille spørsmål og diskutere temaet. Det blir enkel servering på møtet.

Møtestart kl. 18.00.

Tips om nyttig lesing: Plan for psykisk helsearbeid 2007 – 2010. Denne kan du finne på Lillehammer kommunes nettsider.

Det blir enkel servering på Villa Utsikten. Etter møtet er alle velkomne til å fortsette praten i uformelle omgivelser i Parkkafeen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**