Stiller spørsmål om oljefyr

Flere kommunalebygg i Elverum varmes i dag hovesakelig opp av oljefyr.
– Nå må vi kaste ut svineriet, sier Venstres Martin Løken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Under kommunestyremøtet den 15. desember stiller han spørsmål ved kommunens oppfølging av energi- og klimaplan som sier at alle oljefyrer i kommunen, både private og offentlige, skal være faset ut innen 2030. Martin Løken spør om vi ligger i rute for å nå dette målet.

Her er spørsmålet som er sendt til ordføreren i forkant (en faktadel rundt hvilke tiltak for kutt energi- og klimaplanen beskriver er tatt vekk i denne kortversjonen).

Ordfører, Det er viktig at vi møter klimautfordringene med pågangsmot og handlekraft. I energi- og klimaplanen står det under punkt 3.3.3 forslag til en del områder der det skal kuttes. (….)
Til sammen er dette et kutt på 12.000 CO2-ekvivalenter i forhold til 2007-nivå som skal realiseres innen 2030.

Oslo er nå i gang med en storstilt kampanje som heter Oljefri, og de satser på å fase ut alle oljefyr i kommunen, både private og offentlige, innen 2020.

Det er derfor spørsmålet mitt i dag er:
Hva er status per dags dato for arbeidet med utfasingen av oljefyrer i Elverum (hvor mye har vi kuttet i forhold til 2007-nivået)?Hva er de mest kostnadseffektive tiltakene vi kan starte nå for å sørge for at vi holder stabil kurs mot å nå dette målet innen 2030, (og aller helst får dette til innen 2020, slik som Oslo kommune)?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**