Stopp kuttet i kulturbudsjettet i 2011

– Jeg er sjokkert over at det foreslås kutt i kulturbudsjettet i Stange i rådmannens forslag til budsjett for 2011, uttaler førstekandidat Mirjam Engelsjord i Stange Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


— Venstre vil i onsdagens formannskapsmøte invitere til en felles dugnad blant de politiske partiene for å hindre dette, uttaler hun. Det er et feil signal til innbyggerne å kutte i kulturbudsjettet, som er marginalt nok fra før. Kulturbudsjettet har ikke tatt del i budsjettøkningen de siste årene, da virker det rart å skulle kutte i dette nå. Dette stiller Venstre seg uforstående til. Stange Venstre jobber nå med et alternativt budsjett for 2011 og der vil vi tilgodese både lag og foreninger i Stange med ekstra midler, også frivillighetssentralene, kulturskolen og biblioteket vil vi gi økte rammer, uttaler Engelsjord. Vi vil også prioritere kunstgrassatsingen med 4 millioner kroner ekstra i budsjettet.

Initiativet fra Sp og KrF i Stange, om å støtte kulturhuset på Hamar med midler, stiller vi oss også bak i det kommende budsjettet. Det er helt riktig å se regionalt på kultursatsingen, og da kan ikke vi lene oss tilbake og sitte på vår egen tue. Stange Venstre mener vi må bidra. Dette forslaget stemmer vi for.

Tankene til ordføreren om en stor satsing rundt Tangen og Tangenhalvøya er spennende. — Det er derfor uforståelig at posisjonen i Stange ikke vil benytte de 50 millionene kronene vi får gjennom utbyggingen av E6, til nettopp dette. Vi har en gylden mulighet til å være i forkant av utviklingen i Stange for en gangs skyld. De 50 mill kr burde vært benyttet til opprusting og utvidelse av Tangen skole, til en kommunedelplan for å utvikle Tangen tettsted og områdene rundt og til et fond for bygdeutvikling i denne delen av kommunen vår, mener Engelsjord. Det er ikke for sent med en slik omdisponering av midlene, mener Venstre. Venstre krever nå at en kommunedelplan for Tangen og Stange sør kommer på plass som en følge av ordførerens utspill. Vi forventer at det ligger inne i posisjonens budsjettforslag, det er ikke prioritert i rådmannens forslag til budsjett så langt.

Tangenområdet kan bli Stanges svar på Drøbak. Tangen er en perle og vi må behandle området med langsiktighet i utbyggingssammenheng og sørge for å ikke ødelegge kvalitetene i de naturskjønne omgivelsene. Dette må bli en felles politisk dugnad i Stange.

Mer til de som tenger det mest.
Et siste område Stange Venstre vil prioritere i sitt alternative budsjett, er å følge opp boligsosial handlingsplan og strategisk skoleplan. Nå har prioriteringene kommet, planene er vedtatt og da må vi politiske partier følge opp med midler. Planer skal settes ut i livet, ikke plasseres i en skuff.

Mirjam Engelsjord, gruppeleder Stange Venstre, 90 01 74 39

Klikk her for å komme til forsiden

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**