Venstrebudsjettet: Mer til næring

Nes Venstre har i sitt alternative budsjett lagt vekt på næringsutvikling. Idretten får også økt støtte med Venstres budsjettforslag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Det er behov for å styrke næringsutviklingen i kommunen, og det har Nes Venstre tatt konsekvensen av i sitt alternative budsjettforslag.

Øystein Smidt

Foto: Sesselja Bigseth

— Vi foreslår 500 000 kroner til næringsutvikling, enten i form av en næringskonsulent eller andre tiltak innen sektoren, sier leder i Nes Venstre, Øystein Smidt.

— Det bør være en slik tjeneste i Nes kommune for å hjelpe gründere og utviklere av næringsliv med støtte i etablering og finansiering, sier Smidt.

Mer til idretten
Nes Venstre ønsker også å øke støtten til tre av idrettslagene i bygda.

— Vi foreslår 400 000 kroner hver til kunstgressbaneeierne FUVO og R&Å, samt 200 000 kroner til Nes Skianlegg, sier Smidt.

Svarverudvegen inn i budsjettet

Svarverudvegen

Foto: Sesselja Bigseth

Nes Venstre har tidligere tatt opp spørsmålet om trafikksikkerheten langs Svarverudvegen i kommunestyremøtet. Vi foreslår nå å sette av penger til forskuttering av planarbeidet med sikring av myke trafikanter langs Svarverudvegen.

Totalt vil Nes Venstres budsjettforslag overstige rådmannens forslag med 1,9 millioner kroner. Dette tenker vi å finansiere ved å bruke av et ubundet disposisjonsfond

Venstre-vennlig budsjett fra rådmannen
Rådmannen har for øvrig lagt frem et budsjettforslag som i stor grad er i god Venstre-ånd.

Styrking av barnevernet, gjenåpning av ungdommens helsestasjon, kvalitetsutvikling i grunnskolen, økt satsing på frivillige lag og organisasjoner, gjenåpning av svømmebassenget ved Neskollen, og sommeråpnet bibliotek er alle forslag Venstre stiller seg bak.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**