Grorud Venstre er bekymret over kvaliteten i bydelens store basebarnehager

Pressemelding: Grorud Venstre er bekymret over kvaliteten i de store basebarnehagene i Bydel Grorud. Ved et dykk i bydelens postjournal og samtaler med foreldre fra de ulike barnehagene har Grorud Venstre undersøkt hvordan bydelens basebarnehager drives.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Ammerudenga barnehage

– Det har vært mye klager på noen av de store basebarnehagene. Foreldrene har ikke vært fornøyd med tilbudet og mange foreldre har tatt barna sine ut av disse barnehagene. De store basebarnehagene er rett og slett ikke noe godt sted for barn, sier Jon Julius Sandal leder i Grorud Venstre og viser til flere klagebrev fra foreldreutvalgene i de store basebarnehagene

Grorud Venstre har vært kritisk til bydelens storsatsning på gigantbarnehager og mener at bydelens barnehagepolitikk har vært feilslått.

– De store barnehagene har ikke vært noen suksess for bydelen. Bemanningen er for lav og basebarnehagene har utvidet barnegruppene langt utover det som er vanlig i tilsvarende barnehager, sier Jon Julius Sandal.

Sandal er ikke fornøyd med hvordan foreldres klager er blitt avvist av bydelsadministrasjonen.

– Det bydelen ikke har tatt hensyn til er at barnehagenes foreldreutvalg faktisk har en lovpålagt rett til å påpeke overfor eier og melde ifra til tilsynsmyndigheten dersom barnehagen ikke drives innenfor de rammene som gis av gjeldende lover og forskrifter, sier Jon Julius Sandal.

Se sak i Akers Avis Groruddalen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**