Venstres visuelle profil 2010

Venstre har utarbeidet en håndbok med Venstres visuelle profil. Den inneholder retningslinjer for alt fra logo til nettsider og trykksaker. Les mer og last ned Venstres visuelle profil.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Venstre visuelle profil, logo

Foto: Venstre

Nye nettsider Venstre, 2011

Foto: Venstre

Grunnelementene i Venstres logo er en sirkel og en «V» plassert til venstre i sirkelen, samt et midtstilt navnetrekk like under. Logoen skal benyttes på alt materiell fra Venstre.

Last ned dokumenter:
• Last ned "Venstres visuelle profil" (pdf)
• Last ned logo m.m. på www.venstre.no/logo.
• Les mer og bestill Venstres valgkamptelt
• Les "Slik får du hjelp med valgmateriellet 2011"

Merkevarebygging
Merkevarebygging drives på flere plan. For et politisk parti er de politiske sakene viktigst, men det er også av avgjørende betydning at vi presenterer Venstre på en konsistent måte i brev, brosjyrer, stillingsannonser og på nettsider. På denne måten bidrar vi til at publikum gjenkjenner oss og fester seg ved vår visuelle profil.

Da er det ikke nok å bruke noen av de ulike elementene: De skal brukes alltid, og de skal brukes riktig.

Gjenkjennelighet
En god visuell uttrykksform gjenspeiler en velorganisert og effektiv virksomhet. Den gjør at publikum kjenner oss igjen der de møter oss, enten det er på stand, i en avisannonse, på nett eller pr. brev.

Vi er blitt flinkere de siste årene i konsekvent bruk av logo og profilelementer på brosjyrer og annet materiell. Designhåndboken er et hjelpemiddel for å fortsette på samme spor.

Venstres Hovedorganisasjon, Oslo, 30.11.2010.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**