– Nødvendig å gjenvinne økonomisk handlefrihet i Sigdal

– Det er nødvendig å gjenvinne økonomisk handlefrihet, sier varaordfører Runolv Stegane (V). I formmanskapets møte torsdag fikk Venstre med seg de andre partia på et vedtak som betyr at “alle steiner skal snus” i løpet av 1. halvår 2011.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Driftsutgiftene i Sigdal kommune er for høge, og det må strammes inn. Rådmannen har foreslått en innstramming for 2011 og formannskapet fulgte opp dette.

Sigdalsbygg

Foto: Runolv Stegane

– Men den foreslåtte innstramminga hjelper lite, dersom vi ikke går inn og ser kritisk på hele drifta av kommunene. Vi må prioriterere hardere i budsjettet for 2012 og påfølgende år, sier Stegane.

Venstre fikk med seg Sp, H og Ap på følgende forslag:
“Formannskapet skal i løpet av 1. halvår 2011, i samarbeid med rådmannen, gå kritisk gjennom kommunens drifts-og aktivitetsnivå.
Arbeidet danner grunnlag for budsjettbehandling for 2012 og skal ha som mål å gi kommunen et bedre økonomisk handlingsrom.”

Stegane mener at økonomistyringa i Sigdal egentlig er god. Det er lønnsøkning og nye oppgaver fra staten som gjør at det blir for knapt med penger.

– Folk bør merke seg at Regjeringa med kommunalminister fra Sp ikke er i stand til å gi kommunene nødvendig kompensasjon for økte utgifter, sier Stegane.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**