– Regjeringen er handlingslammet overfor kraftkrisa

– Stortinget må ta et felles politisk ansvar for at vi sa ja til store industriutbygginger i Midt-Norge uten å sikre kraftforsyninga, men det er den rødgrønne regjeringa som må ta ansvar for at ingenting har skjedd for å løse situasjonen de siste årene, sier sentralstyremedlem i Venstre, Guri Melby.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Guri Melby

Guri Melby
Foto: Cathrine D. Hagen

– Nok en vinter har vi fått debatt om strømpriser i Midt-Norge, nok en gang må bedriftene og husholdningene leve med usikkerhet både knyttet til leveringskapasiteten og pris, men utsiktene til at situasjonen skal bli bedre i framtida er dårlige, sier Melby. Hun mener vi ikke kan sitte og vente på nye kraftlinjer, og at man må iverksette tiltak både på kort og lang sikt for å løse utfordringene vi har i Midt-Norge. – Prisene må få lov til å variere over tid for å gjenspeile variasjonen i kostnader, og prisene må få lov til å variere mellom områder for å gjenspeile begrensingene i overføringskapasitet mellom disse områdene. Men de forskjellene vi har hatt de siste årene er ikke til å leve med, særlig for trøndersk næringsliv, og det er på tide at vi går fra prat til handling.

Satsing på Enøk i prioriterte områder
Enøkinvesteringer er viktig for å senke forbruket. Venstre ønsker større Enova-innsats for bedrifter, offentlige og private slik at forbruket kan minskes. – Tidligere denne uka fikk vi høre at Enova hadde brukt opp støttekvoten til husholdningene slik at de som søker om støtte til energisparing må belage seg på å vente. Det er synd at folk får avslag i perioder hvor de er bevisste på strømforbruket, og Venstre mener olje- og energiministeren må gi Enova lov til å gi mer til husholdningene også frem til nyttår. Samtidig må lokale kraftselskaper utvikle og forsterke egne enøk-ordninger, sier Melby.

Må utjevne prisforskjellene, ikke øke dem
For å sikre kraftforsyninga på lang sikt, trenger vi mer fornybar energi i regionen. Men i dag er det

Kraft, elektrisitet

Foto: Microsoft

sånn at det er strømkundene i den enkelte region som må finansiere denne utbygginga, og en utbygging av for eksempel vindkraft i Trøndelag kan derfor føre til at prisforskjellene blir enda større. Venstre mener NVEs forslag om en overføring av regionalnettariffen til sentralnettariffen er et godt forslag. – Dagens system, der regionalnettkundene må betale for kostnadene ved for eksempel bygging av linjer for ny, fornybar energi, er ikke fornuftig. En overføring vil gjøre at alle landets strømkunder er med på å betale for det felles spleiselaget vi står ovenfor i fornybarsatsningen, ikke bare de som bor i regionen. Det er mer rettferdig, siden det ofte er slik at de som benytter strømmen, ikke nødvendigvis er det som bor i regionen, sier Melby.

Forbrukeren må kunne ta styring
Det viktigste tiltaket både for husholdningene, næringslivet og for å løse kapasitetsutfordringene er å redusere forbruket av energi. Med de begrensningene i produksjons- og nettkapasitet vi har i dag, sterkere integrasjon med det europeiske kontinentet og økende andel ny fornybar energi, forventer vi at det også i framtida vil forekomme timer med svært høye priser. – Dette gir et insitament til forbrukerne til å investere i utstyr som gjør det mulig å flytte forbruket i tid og dermed spare strømutgifter. Venstre mener at timemåling og -avregning av forbruket er nødvendig for høy fleksibilitet på kort sikt. Vi mener det derfor bør derfor legges til rette for raskere innføring av avanserte målesystemer for større deler av forbruket, slik at strømkundene i større grad enn i dag kan styre sitt forbruk. Om slik innføring av ulike grunner tar tid, kan man prioritere spesielt utsatte områder, for eksempel Trøndelag, sier Melby.

Uttalelsene er basert på et vedtak i Venstres landsstyre i helga som du kan lese her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**