Energi-og klimaplan for Meløy kommune

Den 24.mai 2007 foreslo Venstre at Meløy måtte utarbeide en energi- og klimaplan. I 2008 ble det vedtatt at Meløy kommune skulle samarbeide med Salten Forvaltning IKS og øvrige Salten kommuner om uttarbeidelse av energi- og klimaplaner.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Planen skal vedtas av kommunestyret på torsdag. Meløy Venstre er veldig fornøyd med at det er utarbeidet en veldig god energi- og klimaplan. Det er også bra at det er satt av penger i økonomiplanen.

Nordland fylkeskommune uttaler at planen er et eksempel til etterfølge, og vil bruke den som et eksempel i sitt veiledningsarbeid overfor andre kommuner på hvordan klimatilpasning kan behandles i energi- og klimaplanen.

Les planen her.

Grønn jord

Foto: dataanimert

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**