Evaluering av fraværsføring i videregående opplæring

Fylkestingsrepresentant Franziska Wika har skrevet en uttalelse som hun håper å få hele Fylkestinget med på.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Kunnskapsdepartementet fastsatte med virkning fra 1. august 2010 strengere krav i forskriften til opplæringsloven og privatskoleloven om elevers fravær fra skolen. Antallet fraværsdager som kan strykes fra vitnemålet er redusert fra 14 til 10, og det ble innført tydeligere krav til dokumentasjon. Formålet med tiltaket er en reduksjon av fraværet og frafall i videregående skole.

Regjeringen ønsker ikke å legge hindre for elevenes deltakelse i for eksempel internasjonalt eller politisk arbeid. Den nye fraværsføringen i videregående opplæring kan imidlertid bidra til at ungdommen frasier seg tillitsverv og deltakelse i den offentlige debatt.

Barn står foran en lysende grønn fremtid

Foto: freedigitalphotos.net

Elevorganisasjonen har vært kritisk til den nye fraværsføringen fordi den ikke skiller mellom ulike former for fravær. Også barneombudet har påpekt at ordningen betyr at samfunnsengasjert ungdom egentlig ikke kan være syk i tillegg til tillitsverv, politisk arbeid, hjelpearbeid, lovpålagt oppmøte (for eksempel vitneplikt) og representasjon i arrangementer på nasjonalt og internasjonalt nivå uten å få økt det antall fraværsdager som føres på vitnemålet. Å legge tilrette for unges deltakelse og engasjement er viktig, og Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) ønsker derfor at ordningen for føring av fravær burde utvides til 20 dager, og også favne elever i ungdomstrinnet.

Nordland Fylkesting ber Kunnskapsdepartementet om en evaluering av forskriften med fokus på elever som er engasjert i organisasjonsarbeid lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Nordland Fylkesting ber videre om at Kunnskapsdepartementet vurderer at fravær som gjelder samfunnsoppgaver kan gi tilleggspoeng.

Franziska Wika
Nordland Venstre

Franziska Wika
Nordland Venstre
5. november 2010

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**