Innspurt i nominasjonsarbeidet

Styret har de siste månedene arbeidet med å hente inn kandidater til Venstre-listen til kommunevalget i 2011.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Så langt har 35 personer sagt seg villig til å stå på valglista for Nes Venstre under neste års kommunevalg. Det er 10 flere enn ved kommunevalget i 2007.

Under medlemsmøtet 30. november ble det bestemt at styret skal fungere som offisiell nominasjonsnemnd. Det ble også foreslått å gi stemmetillegg til de tre første på lista (forhåndskumulere).

Valg 2011

Foto: Ukjent

Lista over forslag på nominerte kandidater til kommunestyrevalget presenteres og offentliggjøres under årsmøtet 17. januar 2011.

Selve nominasjonsmøtet er fastsatt til 21. februar 2011 og vil holdes i Nes rådhus.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**