Kritisk gjennomgang av kommunale avgifter i Sigdal

I formmanskapets budsjettmøte fikk Venstre med seg de andre partia, og det blei vedtatt å foreta en kritisk gjennomgang av de kommunale avgiftene i Sigdal. Det blir ingen endringer i avgiftene før dette er gjennomført, sier varaordfører Runolv Stegane (V)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


I sitt forslag til budsjett for 2011 har rådmannen lagt opp til store avgiftsøkninger.

Runolv Stegane

Foto: Rune Nikolaisen

– Nå må vi få på bordet en dokumentasjon som viser at det er økonomisk grunnlag for endringer.
Det har vært så mye rot med kommunale avgifter og innkreving at vi ikke kan ha tillit til det administrasjonen legger opp til, sier Stegane.

Vedtaket i formannskapet:
” Det legges fram sak for fomannskap og kommunestyre som dokumenterer vedtatt avgiftsnivå i forhold til selvkostprinsippet.
Det innhentes opplysninger om avgiftsnivået i nærliggende kommuner.
Det foretas ingen avgiftsendringer før sak er lagt fram og behandla.”

Vedtaket betyr altså at det ikke blir avgiftsøkninger nå, og at det forventes en saksutredning som i detalj dokumenterer kommunens utgifter og inntekter ved vann, avløp og avfallsbehandling.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**